If you have trouble reading this newsletter, view the web version here


להרשמה לאירוע

שלום לך,

אני נרגש להודיעך, כי קרן אתנה הוזמנה לערוך אירוע כחלק מכנס ה-14 של ארגון הועידה על זכויות של אנשים עם מוגבלויות של האומות המאוחדות. זהו כנס שנתי בחסות המועצה לחברה והכלכלה (ECOSOC).

הכנס יערך בניו יורק בין 14-18 ביוני, ויתקיים ברובו במתכונת וירטואלית. האירוע שלנו יערך בזום ביום שישי, ה-18 ליוני בשעה 17:00 שעון ישראל. 

בנוסף, הוזמנתי לתת הצהרה בפני העצרת הכללית ב-15 ליוני ואני מקווה שנוכל לשלוח לך את ההקלטה בהמשך.

במסגרת האירוע נציג את תוצאות המחקר שנעשה בשיא מגפת הקורונה בישראל בקרב מורות ומורים אשר קיבלו "ארגז כלים דיגיטלי" מקרן אתנה, על מנת לבדוק את השפעת הטכנולוגיה על תלמידים עם צרכים מיוחדים. בנוסף, נשמע עדויות המצביעות על הפוטנציאל הטמון בכלים טכנולוגיים להעצים אנשים עם מוגבלויות וצוותים פדגוגיים המלווים אותם.

נועה תשבי, סופרת, מפיקה, שחקנית ופעילה חברתית בעלת הכרה בינלאומית תנחה את האירוע. בין הדוברים: אלוף במיל' אליעזר שקדי, מפקד חיל האויר לשעבר, פרופסור אמנון שעשוע, שותף מייסד באורקם, פרופסור למדעי המחשב באוניברסיטה העברית בירושלים, יפה בן-דוד, מזכ״לית הסתדרות המורים, נציגים מאונסקו ואיחוד מוגבלויות בינלאומי (IDA), פרופסור עדינה שמיר, ראש המגמה לחינוך מיוחד, מנהלת מכון לטכנולוגיות בחינוך המיוחד, אוניברסיטת בר אילן ומכובדים נוספים.

אני מזמין אתכם להירשם על מנת לקבל את הקישור לאירוע.

מצפה לראותכם באירוע,

אורי בן-ארי
מייסד ונשיא קרן אתנה
להרשמה לאירוע

If you prefer not to receive future email communications from us, please unsubscribe here

This newsletter was sent using ITnewsletter