לחברי וחברות האיגוד שלום,
היום אנו מציינים את יום האישה, וזו ההזדמנות לחשבון נפש פנימי של החברות הציבוריות בסוגיית קידום הנשים בחברות בכלל ובתפקידי ניהול בכירים בפרט.

על פי נתוני המחלקה הכלכלית של רשות ני״ע, רק 23% מכלל הדירקטורים בחברות הציבוריות כיום הם נשים, ורק 13% מקרב נושאי המשרה הבכירים בחברות הציבוריות הם נשים, כך שהדרך לשוויון הזדמנויות מלא בין המינים בשוק ההון עוד ארוכה.

חשוב להדגיש כי נתונים אלו אינם שונים מהנעשה בחברות פרטיות ובשאר המשק, וכן להדגיש את מגמת השיפור של ייצוג הנשים בשוק ההון במהלך השנים האחרונות, אך עם זאת עלינו לזכור שהחברות הציבוריות הן חלון הראווה של הכלכלה הישראלית, ומוטלת עלינו החובה לפעול ביתר שאת לקידום נשים לתפקידי מפתח בחברות.

כיום מונחת הצעת חוק פרטית של חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, שקוראת לרגולציה שתחייב בחוק ייצוג הולם לנשים בדירקטוריונים. איגוד החברות הציבוריות מתנגד לכל רגולציה נוספת על החברות, אך בנושא זה אנו תומכים ברגולציה עצמית של החברות, שעליהן לפעול לקביעת מדיניות ברורה ומדידה של קידום נשים בדירקטוריונים ובמשרות בכירות אחרות.

יחד נוכל להוביל לשינוי אמיתי של מעמד האישה בשוק ההון הישראלי.

בברכה
אילן פלטו, מנכ"ל
איגוד החברות הציבוריות
טל': 03-6938212
פקס: 03-6938213
בית אמות משפט, שד' שאול המלך 8 תל אביב 64733
www.e-good.org.ilמערכת ניוזלטר ITnewsletter