03/04/2017

לחברים שלום

קובץ התקנות המסדיר את הפטור מדיווח רבעוני לחברות הקטנות פורסם, סוף סוף, ברשומות.

ראו הקובץ.

משמעות הפרסום היא שלחברות הזכאיות להקלה אין חובה לפרסם את הדוח לרבעון הראשון והשלישי, כולל רבעון ראשון 2017.

רשות ני"ע הודיעה שהיא תפרסם בימים הקרובים עמדת סגל בנושא

נמשיך לעקוב

בברכה

אילן פלטו, מנכ"ל

איגוד החברות הציבוריות

טל': 03-6938212

פקס: 03-6938213

בית אמות משפט, שד' שאול המלך 8 תל אביב 64733

www.e-good.org.il

 

 

אתר האיגוד
להבטחת קבלת העדכונים השוטפים שאנו שולחים אנא הוסיפו אותנו לשולחים הבטוחים שלכם.
להצטרפות לניוזלטר איגוד החברות הציבוריות לחצו כאן.


מערכת ניוזלטר ITnewsletter