11/7/2017

לחברי האיגוד שלום 

אני שמח לבשר שבעקבות לחץ ציבורי, רגולטורי ותקשורתי הוסר האיום של חובת השתתפות נושאי משרה בחברות הציבוריות למתן עדות וחובת חשיפת מסמכים  בועדות חקירה פרלמנטריות.

לצד המאבק של איגוד החברות הציבוריות חשוב לציין גם את העמדה התקיפה של הפיקוח על הבנקים, רשות שוק ההון, רשות ני״ע והבורסה נגד יוזמת החקיקה. 

הלחץ הציבורי והרגולטורי מנע פגיעה חמורה בשוק ההון הישראלי, ואיגוד החברות הציבוריות קורא לחברי הכנסת בועדת החקירה לנקוט באחריות ובבגרות ולהעדיף את טובת הכלכלה, הבורסה והמשק הישראלי על פני כותרות מתלהמות ומיותרות.

מצורפים לינקים לפרסומים השונים בתקשורת. איגוד החברות הציבוריות ימשיך להגן על האינטרסים של החברות גם בהמשך הדיונים בועדת החקירה.

http://www.themarker.com/news/politics/1.4239860

http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3716902,00.html

http://www.themarker.com/markets/1.4250532

 
בברכה

אילן פלטו, מנכ"ל

איגוד החברות הציבוריות

טל': 03-6938212

פקס: 03-6938213

בית אמות משפט, שד' שאול המלך 8 תל אביב 64733

www.e-good.org.ilמערכת ניוזלטר ITnewsletter