חברי האיגוד שלום,

איגוד החברות הציבוריות שמח לעדכן כי ועדת החוקה, חוק ומשפט בכנסת אישרה הבוקר את הצעת שרת המשפטים, איילת שקד, להטלת אגרות בגין הגשת תביעות ייצוגיות. מדובר ביוזמה מבורכת ואנו תקווה כי הצעד יסייע במיגור התופעה הפסולה של תביעות סרק נגד חברות ציבוריות וגופים עסקיים.

איגוד החברות הציבוריות נטל חלק מרכזי בדיונים לגיבוש מתווה הטלת האגרות, ופעל נחרצות מול הגורמים השונים במטרה לקדם את היוזמה, על אף הלחץ הציבורי הכבד שהופעל נגד יוזמיה.


נמשיך לעקוב האם המהלך אכן ישיג את היעד הרצוי של בלימת תביעות הסרק והאם יש לשקול בחינה של צעדים נוספים לשם צמצום היקפי התופעה.


בברכה,
אילן פלטו, מנכ"למערכת ניוזלטר ITnewsletter