הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה

מרץ 2020

 

מענק לעצמאים בצל משבר הקורונה

יוצרות ויוצרים יקרים,
הכללים לקבלת המענק/הפיצוי לעצמאים בצל משבר הקורונה פורסמו ואנו מביאים אותם לידיעתכם בעזרת חברת רואי החשבון של הקרן ברזלי ושות'.

לשם קבלת המענק/הפיצוי יש להירשם באתר רשות המיסים - באזור האישי (בשלב זה לא המייצגים ויש להירשם באופן עצמאי). לצורך הזדהות באזור האישי – יש להצטייד בתעודת זהות, רישיון ודרכון (מספיק 2 מתוך השלושה). יש לשמור את הסיסמא מאחר ויהיה קשה לשחזרה בהמשך .

תנאים לזכאות למענק/פיצוי
 • שנת לידה 1999 או קודם.
 • עוסקים פעילים לכל התקופה שבין 1.9.2019 ועד 29.2.2020.
 • הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה של 2018 (עבור עסקים שהוקמו ב-2019 התנאי וכל נתוני ההכנסה יבחנו ביחס לדו"ח 2019).
 • הכנסה חייבת מעסק של מעל 24,000 ₪ בשנת 2018.
 • סך ההכנסה החייבת לשנת 2018 היתה עד 240,000 ₪.
 • עבור מי שנשואים, סך ההכנסה החייבת לשנת 2018, עבור שני בני הזוג, היתה עד 340,000 ₪.
 • ירידה של 25% לפחות במחזור הפעילות בחודשים מרץ-אפריל 2020 ביחס לחודשים הללו בשנת 2019 והגשת דוחות תקופתיים למע"מ לתקופה זו.
 • עבור עסק שהחל לפעול לאחר ה-1.3.2019 ההשוואה תעשה למחזור הפעילות הממוצע.
(אין צורך בצירוף מסמכים)

תהליך הגשת הבקשה
הגשת הבקשה נעשית דרך האזור האישי של רשות המיסים. לאחר הזדהות וכניסה לאזור האישי ניתן להיכנס לאזור הייעודי למענק זה תחת הכותרת "מענק לעסקים לתקופת הקורונה". עצמאים אשר זכאים למענק על פי המידע המצוי ברשות המיסים יוכלו למלא הצהרה על כך ש:
 • 1. העסק שלהם היה פעיל לפחות בכל התקופה שבין 1.8.2019 לבין 29.2.2020.
 • 2. מחזור ההכנסות של העסק בחודשים מרץ-אפריל השנה (2020) נפגע ביחס לתקופה המקבילה ב-2019.
לתשומת ליבכם:
 • עבור מי שהחל את פעילותו לאחר ה-1.3.2019 ההשוואה תעשה ביחס למחזור הפעילות הממוצע לחודש של העסק בכל תקופת פעילותו.
 • עוסקים אשר הקימו את העסק בשנת 2019 ידרשו להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה לשנת 2019 ורק לאחר מכן להתחיל בתהליך באזור האישי (עד הגשת הדו"ח ההודעה שתופיע באזור האישי תודיע על אי זכאות).
 • יש לוודא שפרטי חשבון הבנק המופיעים לפני שליחת הבקשה נכונים. אם נפלה טעות בפרטי חשבון הבנק או שאינכם מעוניינים שהתשלום יתבצע לחשבון המעודכן ברשות המיסים, יש לעדכן את פרטי חשבון הבנק ורק אז לשלוח את הבקשה.
 • ניתן לעדכן פרטי חשבון בנק גם על ידי פנייה למייצג או פנייה למחלקת גבייה במשרד בו מתנהל התיק.
 • לאחר חג הפסח תשלח הודעה למי שטרם עדכנו פרטי חשבון בנק, לגבי אפשרות לעשות זאת עצמאית באזור האישי של רשות המיסים.
המשך הטיפול בבקשה
המענק ישולם לחשבון הבנק המעודכן ברשות המיסים והרשום על שמם של מגישי הבקשה כיומיים לאחר שליחת הבקשה, ויופיע תחת השם "סיוע לעצמאים".

המקור החוקי לשירות זה
חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה) תשס"ח. פרק ג'1: הוראות מיוחדות לסיוע לעצמאי בשל התפשטות נגיף SARS-CoV-22007
להגשת בקשה לחצו כאן ומלאו אחר ההנחיות (רישום לקוח חדש)
מעבר לאתר כל זכות בנושא זכויות עצמאים במשבר - לחצו כאן
כללי הזכאות לקבלת המענק - לחצו כאן
לאתר רשות המיסים בנושא המענק - לחצו כאן
 

ניתן ליצור קשר עם משרד ברזלי ושות' –
מיכל אלגוזי, לקבלת יעוץ בתשלום
: michale@barzily.co.il // 03-5176383
 

מועדי הגשה פתוחים

לאתר הקרן

בסיוע המועצה הישראלית לקולנוע


מערכת ניוזלטר ITnewsletter