לחברים שלום
להלן עדכוני רגולציה:

שותפויות מו"פ:
1. דירקטוריון הבורסה אישר תיקונים להנפקות של שותפויות המו"פ. כזכור רשות ני"ע פרסמה בחודש פברואר מסמך ובו כוונה להרע בצורה משמעותית את תנאי ההנפקה של שותפויות המו"פ. בעקבות המסמך של הרשות קיימנו התייעצויות עם שותפויות המו"פ וגיבשנו מסמך תגובה.
2. עיקר ההתנגדות הייתה לדרישה ששותפויות המו"פ יגיעו להנפקה עם 50% השקעות מראש וכן לניסיון להגביל ההשקעות רק לחברות ישראליות
3. בהמשך למסמך התגובה, לפעילות בתקשורת (ראו דוגמה) ולשיחות שקיימנו עם הרשות רוככה עמדת הרשות והתיקון הסופי שאושר בדירקטוריון הבורסה כולל דרישה של 15%-20% להשקעות מראש ואינו כולל מגבלה טריטוריאלית.
4. בנושא היקף הגיוס ותנאי החסימה לא התקבלה עמדתנו וההחמרות של הרשות אושרו (50 מלש"ח מינימום גיוס עומת 25 מלש"ח) וכן הוארכה תקופת החסימה .

חברות דואליות:
1. בעקבות פס"ד של השופט מגן אלטוביה בענין חברת סרגון ותחולת הדין הישראלי על חברות דואליות קיימנו מספר שיחות עם רשות ני"ע, הבורסה ונציגי החברה והתרענו על הסכנות הברורות והמידיות לכל הרישום הכפול שפס"ד עלול לגרום.
2. רשות ני"ע הוציאה מסמך עמדה מפורש כנגד פס"ד (ראו כאן) וגם הבורסה הודיעה שהיא מתכננת להצטרף כידיד בית המשפט לערעור.
3. אנחנו מאמינים כי מכלול הפעולות שננקט יביא לשינוי פסק הדין

 נמשיך לעדכן.


בברכה,
אילן פלטו מנכ"ל


מערכת ניוזלטר ITnewsletter