לחברים שלום

אתמול שלח איגוד החברות הציבוריות לרשות ני"ע את תגובתו בעניין פיילוט ה- iXBRL (לעיון בנוסח התגובה לחץ כאן), כמענה לשני מסמכים שפרסמה רשות ני"ע בנושא (לעיון בנוסח הצעת התיקון של רשות ני"ע לחץ כאן,לעיון בנוסח העדכון של רשות ני"ע לחץ כאן).

עמדת האיגוד בסוגיית המעבר לדיווח בשיטת iXBRL (סטנדרט דיווח המאפשר קריאה הן ע"י אדם והן ע"י מכונה), הנה כי המעבר צריך להיות אלקטיבי ולא כופה, ומותנה בתוצאות הפיילוט הנערך בימים אלו, באופן שיוכיח כי אימוץ השיטה מניב תועלות לחברות שבחרו בה.

בנוסף, האיגוד סבור שתחולת ה- iXBRL צריכה להיות מוגבלת בהיקפה ובעלותה, מתוך הרצון שלא לייצר הכבדה רגולטורית וכספית על החברות הציבוריות. עוד הכרחי לייצר הגנה על נושאי המשרה המדווחים, באופן שאחריותם לדיווח החדש תוגבל בחקיקה.

הדברים מקבלים משנה תוקף בעידן שלאחר חקיקתו של חוק עקרונות האסדרה תשפ"ב- 2021, המחייב בחינה יסודית של היבטי עלות – תועלת קודם לפרסומה של רגולציה חדשה, וכתנאי לפרסומה.

נמשיך ונעדכן על פעילותנו בנושא

בברכה,
אילן פלטו,מנכ"ל


מערכת ניוזלטר ITnewsletter