לחברים שלום,

השבוע שלח האיגוד את תגובתו לתזכיר חוק ייעול אסדרה בניירות ערך (תיקוני חקיקה), התש"ף- 2020 (לקריאת נוסח התזכיר לחץ כאן / לקריאת תגובת האיגוד לחץ כאן / לקריאת נספח א' לתגובת האיגוד לחץ כאן / לקריאת נספח ב' לתגובת האיגוד לחץ כאן).

האיגוד סבור שהתזכיר, המאפשר לרשות ני"ע להוציא תחת ידיה תוצרי רגולציה ללא פיקוח פרלמנטרי, בלא אישור הממשלה ובהעדר הליכי שיתוף ציבור מלאים, הנו הצעה מסוכנת, המקנה לרשות ני"ע סמכויות של מחוקק על, נעדרות בקרה או ניטור, תוך עקיפה בוטה של וועדת הכספים, וועדת החוקה והממשלה.

הדבר מקבל משנה תוקף בעידן שלאחר חקיקת חוק עקרונות האסדרה תשפ"ב-2021, שכל תכליתו הייתה הפוכה בדיוק, ונועדה להבטיח איכותה של רגולציה חדשה ולהפחית נטל רגולציה עודף, תוך ביסוסה על עקרונות מנחים, בכללם שיקולי עלות-תועלת.

חשוב לזכור שלרשות ני"ע נתונות סמכויות חקירה ותפיסה מרחיקות לכת, שאינן נתונות לאף רגולטור פיננסי אחר בישראל; זאת לצד סמכויות שיפוט ומינוי מותב אכיפה מנהלית שכוח הכרעה אדיר רובץ לפתחו. משכך, הפעלת עיקר סמכויותיה של הרשות חייבת לעבור פיקוח פרלמנטרי הדוק יותר משל רגולטורים פיננסיים אחרים.

לנוכח האמור האיגוד מתנגד נחרצות לתזכיר ולעקרונות שהוא מבטא, סבור שנוסחו מהווה סיכון להליכי החקיקה הדמוקרטיים הסדורים הנהוגים בישראל, ומתכוון להפעיל את כל כובד משקלו על מנת למגר את קידומו.

נעדכן בהתפתחויות

בברכה,
אילן פלטו,מנכ"ל


מערכת ניוזלטר ITnewsletter