לחברים שלום

הערב התקבלה החלטתו של כב' השופט חאלד כבוב, סגן נשיא ביה"מ המחוזי בתל אביב, בתיקי התובענות הייצוגיות בסוגיית הנגשת מסמכי המגנ"א והמאי"ה, בשאלה המקדמית של דרך ניהול התיקים. זאת לאחר דיון שהתקיים ביום חמישי האחרון בביה"מ, בנוכחות עורכי הדין של החברות הנתבעות ונציגי איגוד החברות הציבוריות.

המתווה שהוצע ואשר התקבל על ידי בית המשפט הוא דו שלבי: "בשלב הראשון, תוכרענה במאוחד השאלות המשפטיות הכלליות המשותפות לבקשות האישור השונות, לשם כך, המשיבות תגשנה מסמך מרוכז מטעמן". בשלב השני – באם יהיה בו צורך- "יידונו השאלות העובדתיות הפרטניות ביחס לכל משיבה". בהחלטה צוין כי אחת הסוגיות שעלו בדיון ויידונו היא "זהות הגורם אשר עליו חלה חובת ההנגשה (ככל שזו אכן קיימת)- החברות המדווחות (המשיבות) או הגורם המנהל את פלטפורמות הדיווח השונות (הבורסה לניירות ערך ורשות ניירות ערך)".

עוד נעדכן כי במענה לבקשה שהגיש איגוד החברות הציבוריות לרשות ני"ע, מכוחו של חוק חופש המידע, הבהירה הרשות כי לפחות עד לאוגוסט 2020 היה קיים 'קושי בהנגשת דיווחים במגנ"א הנעשית תוך שימוש ב- Sky PDF'. ממכתבה של הרשות עולה כי לאחר שב- 5.8.2020 נעשתה פנייה לרשות בנושא 'התברר כי נדרשת התאמה במערכת לצורך השימוש ברכיב. העניין טופל על ידי הרשות וחברה חיצונית שמספקת שירותי תחזוקה למערכת המגנ"א והודעה על כך נמסרה לפונה בתאריך 24.11.20'  (לקריאת נוסח המענה המלא של הרשות לחצו כאן).

אנו ממליצים לחברות שנתבעו, לקיים בדיקה משפטית, האם להודעתה הכתובה של הרשות בדבר תיקון הליקוי במועד המאוחר יחסית, עשויה להיות משמעות משפטית בצמצום הסעד הכספי הנתבע מכל חברה. זאת מאחר וכתבי התביעה שהוגשו (ברובם בין יולי 2021 לאוקטובר 2021) מבססים את תביעתם לסעד כספי על העדר הנגשה בתקופה שמשכה ארוך משמעותית, ותחילתה ב- 26.10.2017 (כשלוש שנים קודם לטיפולה של רשות ני"ע בליקוי האמור במערכת המגנ"א).

נמשיך ונעדכן בהתפתחויות

בברכה,
אילן פלטו,מנכ"ל


מערכת ניוזלטר ITnewsletter