לחברים שלום

הבוקר אישרה וועדת הכספים של הכנסת הקלות לחברות הציבוריות הנוגעות לפרסום דו"חות סולו.
זאת לאחר מאבק ארוך  שניהל האיגוד למתן ההקלות, בשל הנטל הרגולטורי הטמון בפרסום הדו"ח לחברות המפרסמות למול התועלת המוגבלת הטמונה בו.

ההקלה שאושרה היום כוללת פטור רחב מפרסום דו"ח סולו לתאגידים קטנים, ופטור מצומצם יותר לתאגידים שאינם קטנים, ובתנאי שלא הנפיקו אג"ח.

במהלך הדיון שנערך בוועדה קראתי להרחבת הפטור כך שיחול באופן מלא וללא מגבלות על כלל החברות הציבוריות, אך כמובן בירכתי על אישורו של הפטור החלקי מעצם היותו עדיף על המצב הקיים.

לקריאת טיוטת התקנות שפורסמו קודם לדיון הוועדה לחצו כאן


האיגוד ימשיך להילחם למען הקלות רגולטוריות לחברות הציבוריות, ולשם יצירת סביבה עסקית ידידותית שתקל על התנהלותן.


בכבוד רב,
אילן פלטו,מנכ"למערכת ניוזלטר ITnewsletter